سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۲۶
 

به منظور دسترسی به دستور العمل های ابلاغی از سوی واحد پزشکی خانواده میتوانید با جستجو نام فایل و یا گروه بندی اقدام فرمائید.(وارد کردن تاریخ الزامی نیست)

عنوانتاریخ تصویب  
چالش تغذیه با شیر مادر
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
چک لیست میانسالان
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
ورزش -سالمند
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
تغذیه سالمند دوران کووید 19
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
تغذیه -سالمند
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
بوکلت سالمند -پزشک
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
آلزایمر-سالمند
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
ویتامین د-سالمند
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
اندازه گیری دور ساق پا -سالمند
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
افسردگی -سالمند
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
دیابت -سالمند
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
اختلال لیپید -سالمند
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
فشارخون -سالمند
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
پیشگیری از سقوط در سالمندان
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
مراقبت ادغام یافته سالمند - مراقب سلامت
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
مراقبت ادغام یافته بارداری
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
بوکلت مانا - مراقب سلامت
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
بوکلت مانا - پزشک
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
بوکلت کودک سالم - مراقب سلامت
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
بوکلت کودک سالم -پزشک
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
بوکلت میانسالان -تیم سلامت
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
میانسالان -مراقب سلامت
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
جوانان - مراقب سلامت
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
جوانان -پزشک
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
نوجوانان - غیر پزشک
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
نوجوانان -پزشک
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
ایراپن پزشک
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
ایراپن ماما
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
ایراپن مراقب سلامت
[ ستاد سازمان - ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ]
شاخص های "مراقبت ادغام یافته کودک سالم 1398"
[ ستاد سازمان - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ]
ADA2119 ترجمه آقای دکتر محمد باقری پزشک خانواده بهداشت ودرمان صنعت نفت استان مرکزی و لرستان1398
[ ستاد سازمان - ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ]
سیمای سلامت خانواده ,مراقبت ادغام یافته سلامت باروری ,منوپوز , بارداری , کودک و نوجوان 1397,تهیه کنندگان دکتر طاهره جعفری,شیدا سجادی ,اکرم کارگر مقدم ,مدیریت سلامت
[ ستاد سازمان - ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ]
سیمای سلامت خانواده ,اختلال لیپید و اختلال وزنی ,معاینات دوره ای و گزارش پرستاری,1397 تهیه کنندگان : دکتر طاهره جعفری,شیدا سجادی,اکرم کارگر مقدم ,مدیریت سلامت
[ ستاد سازمان - ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ]
سیمای سلامت خانواده ,دیابت و فشارخون سال 1397 ,تهیه کنندگان دکتر طاهره جعفری ,شیدا سجادی ,اکرم کارگر مقدم ,مدیریت سلامت
[ ستاد سازمان - ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ]
فلوچارت پاپ اسمیر ,غربالگری سرطان پستان ,کولون
[ ستاد سازمان - ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ]
رزومه
[ ستاد سازمان - ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ]
دستور عمل کشوری مکمل یاری با مگادوز ویتامین "د"
[ ستاد سازمان - ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ]
نرم افزار ارزیابی ریسک فاکتور قلبی عروقی
[ ستاد سازمان - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
 
بسته های خدمت اقدامات راهبردی سلامت خانواده 1398 اصلاحیه
[ ستاد سازمان - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
فلوچارت ها و پرسشنامه های اقدامات راهبردی سلامت خانواده 1398 اصلاحیه
[ ستاد سازمان - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
اقدامات راهبردی سلامت خانواده سال 1398 اصلاحیه
[ ستاد سازمان - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
پرسشنامه سلامت روان 7-15 سال
[ ستاد سازمان - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
پرسشنامه ادینبرگ
[ ستاد سازمان - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
پرسشنامه های تغذیه
[ ستاد سازمان - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
پرسشنامه روان
[ ستاد سازمان - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
گاید لاین های اقدامات راهبردی سلامت خانواده 1398
[ ستاد سازمان - ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ]
نشانه های محل کار سالم
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
مراقبت از سلامت
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
سلامت روان در محیط کار
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
توصیه هایی برای ...
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]