سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۳۷
 
 
دکتر شهرام سرافرازیان سرپرست برنامه ریزی و نظارت بر ارزیابی خدمات تخصصی پزشکی
 

 

دکتر شهرام سرافرازیان

 

متخصص پزشکی اجتماعی

 سرپرست برنامه ریزی و نظارت بر ارزیابی خدمات تخصصی پزشکی

تلفن تماس :۸۳۳۰۶ -۰۲۱   داخلی ۵۸۱