سال رونق تولید 
امروز جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۲۹
 

 

به دنبال ابلاغیه مقام عالی وزارت مهندس بیژن زنگنه و با دستور مدیر عامل سازمان دکترحبیب اله  سمیع  مقرر گردید به منظورافزایش سطح خدمات درمانی و ارتقاء رضایتمندی جمعیت تحت پوشش  روند تولید اسناد بیمارستانی را مورد بررسی و مداقه قرار دهند. با دستور مدیریت سلامت سازمان دکتر شهرام سرافرازیان سرپرست برنامه ریزی،نظارت و ارزیابی خدمات تخصصی پزشکی سازمان مامور به پیگیری این مهم گردید.

 

طی بازدید های اولیه  ازمناطق تابعه سازمان و در بررسی مدارک و اسناد موجود  مشکلات زیادی شناسایی شد که بعضی از آنها به شرح ذیل میباشد :

 • عدم ثبت خدمات برای بیماران شرکتی در بخش سرپایی و بستری
 • ثبت ناقص خدمات برای بیماران بازنشسته
 • ثبت خدمات برای بیماران بستری غیر شرکتی انجام می شد ولی مشکلات عمده ای نظیر بروز نبودن و یا انجام آن به صورت غیر سیستمی  و پرداخت با کسورات بیمه ای بالا دیده میشد

 

مجموعه اقدامات اصلاحی انجام شده در واحد مدیریت سلامت

گام اول :

 1. آشنایی با تعاریف عناصر ، مراکز هزینه ،فرآیند تولید حساب بازنشسته ، موارد حساب یکطرفه و خدمات متقابل
 2. بازدید از بیمارستانهای خصوصی و دولتی مطرح جهت آشنایی با فرآیند تولید حساب
 3. ارزیابی اولیه  هزینه  و درآمد مناطق وشناسایی عناصر پر هزینه مناطق
 4. تدوین پروتکل فرآیند تولید حساب در مراکز بیمارستانی

گام دوم:

 1. بازدید از مراکز درمانی و بررسی موانع اجرایی
 2. ایجاد وارتقاء نرم افزار HIS  در برخی بیمارستانها
 3. ارتقا نرم افزار درمانگاهی جهت ثبت خدمات در بیماران سرپایی
 4. اختصاص نیروی پذیرش آموزش دیده در مراکز درمانی
 5. تقویت واحد تولید صورتحساب در بیمارستان ها

 گام سوم:

 1. برگزاری  جلسات تولید صورتحساب  برای هر منطقه در ستاد سازمان با حضور مدیر عامل محترم و رئیس بهداشت ودرمان منطقه و رئیس مالی و رئیس درمان غیر مستقیم
 2. در این جلسات وضعیت بودجه هر منطقه در صورت حذف سرانه و پرداخت بر اساس تولید خدمت بررسی شد
 3. کیفیت تولید صورتحساب
 4. آنالیز درمان غیر مستقیم

 گام چهارم:

 1. برآورد هزینه سرباری مراکز درمانی تکلیفی هر منطقه
 2. اختصاص بودجه هر منطقه بر اساس فرمول تعریف شده ذیل

 

آیتم های تشکیل دهنده بودجه هر منطقه :

 • خدمات  ارایه شده به بیماران شرکتی با تعرفه مصوب
 • درآمد حاصل از بازنشستگی
 • درآمد حاصل از ارایه خدمات به بیماران آزاد
 • درآمدهای حاصل از خدمات طب صنعتی و بهداشت محیط به شرکتها
 • هزینه های سرباری مراکز تکلیفی هرمنطقه