سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۵۰
 

آینده از آن ملتی است که گذشته خود را خوب می شناسد 

در طول سال های گذشته همکاران زیادی برای پویایی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  زحمات زیادی را متحمل شده اند لذا وظیفه خود میدانیم نه به اندازه خدمات آنها که قطعاً برای ما مقدور نمی باشد ولی حداقل به اندازه بضاعت خود از این همکاران بزرگوار یاد کنیم و سپاسگزار زحمات این عزیزان باشیم


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839