سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۵۴
 

دکتر حمید رضا رضایوف رئیس امور درمان

دکتر طاهره جعفری رئیس سلامت خانواده

دکتر پیمان فرید نیا رئیس سلامت کار و HSE

دکتر علیرضا قانعیان رئیس تجهیزات پزشکی

دکتر حمید رضا محمودی رئیس امور داروئی

دکتر صادق مشتری دوست رئیس واحد تله مدیسین

دکتر شهرام سرافرازیان سرپرست برنامه ریزی و نظارت بر ارزیابی خدمات تخصصی پزشکی

دکتر امیر هوشنگ دقایقی - کارشناس امور درمان (دندانپزشکی) - مسئول راهبردی خدمات سلامت محور