سال رونق تولید 
امروز جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۲۷
 

مهمترین متغیر رشد همه‌جانبۀ سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است وسازمان‌ها همواره  در پی بهره ‌برداری صحیح و بموقع از منابع دانشی خود و محیط پیرامون می‌باشند. چنین رویکردی مفهوم جدیدی را تحت عنوان مدیریت دانش توسعه داده است.

مدیریت دانش رویکردی یکپارچه به شناسایی، کسب و استخراج، بازیابی، ارزیابی، تسهیم و خلق کلیه منابع دانش سازمان است به گونه‌ای که سازمان را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی کمک نماید.

الگو برداری از مراکز مشابه و همچنین بهینه کاوی داخل سازمانی با بهره مندی از پیشکسوتان و فرهیختگان  هر سازمان از جمله موارد مهم مدیریت دانش به شمار میآید و ایجاد چنین ارتباطی تنها با  کمک فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش تسهیل می‌گردد. در حقیقیت  موفقیت در زمینۀ مدیریت دانش نیازمند ایجاد یک محیط جدید کاری می‌باشد ، که دانش و تجربه بتوانند به راحتی تسهیم شوند

مدیریت سلامت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  با تکیه بر توانمندی های  فعلی و تجربیات ۱۰۰ ساله سازمان و در راستای استقرار سامانه مدیریت دانش از سال ۱۳۶۹ مبادرت به برگزاری جشنواره ارتقاء سلامت نموده است

چهر های ماندگار

چهر های ماندگار

شرکت های موفق

شرکت های موفق