سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۴۱
 
پیام های شما به صورت مستقیم و بدون واسطه به صندوق الکترونیکی آقای دکتر مجید رزاقی مدیر سلامت سازمان بهداشت و درمان ارسال میگردد

ارتباط مستقیم با دکتر مجید رزاقی - مدیر سلامت