سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۲
 

 

چارت مدیریت سلامت سازمان در یک نگاه
رئیس واحد تله مدیسین - کارشناس IT واحد تله مدیسین