سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۵۳
 

سلامت خانواده6  

یکی از  مهم ترین بازروهای سلامت در سطح جامعه میباشد که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و تدوین و فراهم کردن مراقبتهای اساسی برای جوانان، زنان و سالمندان کشور می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلامت خانواده6