سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز سه شنبه ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۳۰
 

معرفی واحد

معرفی واحد امور درمان:

وظایف واحد:

1-برنامه ریزی و نظارت بر امور درمان مستقیم و غیر مستقیم

2-برنامه ریزی ،انجام اقدامات کارشناسی ، تامین و نظارت بر جذب نیروی انسانی در حوزه درمان در مناطق مختلف

3-برنامه ریزی و تدوین مقررات مربوط به درمان غیر مستقیم و امور بیمه گری و نرم افزارهای اسناد پزشکی

4-بازرسی و نظارت بر عملکرد واحدهای درمان غیر مستقیم در سطح مناطق سازمان

5-نظارت بر تغییرات جمعیت تحت پوشش و تدوین برنامه های مناسب با آن و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر صدور و چاپ  دفترچه های درمانی

تبصره: جمعیت تحت پوشش شامل شاغلین صنعت نفت و خانواده تحت تکفل ، کارکنان اناث، فرزندان ذکور بالای 22 سال شاغلین و بازنشستگان،والدین تحت تکفل

6-کارشناسی و همکاری در تنظیم  قراردادهای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شرکتهای خصوصی شده صنعت نفت

7-برنامه ریزی و کارشناسی در خصوص برونسپاری واحدهای درمانی در سطح مناطق

8-برنامه ریزی ، نظارت و بازرسی از بیمارستانهای سازمان

9-برنامه ریزی ، نظارت و کارشناسی در خصوص نظام پرداخت به کادر درمان (طرح کارانه)

10-بازنگری مقررات فصل 10 خدمات درمانی  در صنعت نفت

11-اجرای کارشناسی برای پرونده های مطرح در شورای هزینه های سازمان

12-انجام کارشناسی و تصمیم سازی در خصوص  پیشنهادات و تقاضای توسعه مراکز و خدمات درمانی صنعت نفت

13-کارشناسی در زمینه  تقاضای همکاری بخش خصوصی  جهت انعقاد قرارداد خدمات تشخیصی و درمانی  با سازمان و نظارت بر تعرفه های مربوطه در این قراردادها

14-برنامه ریزی و نظارت بر امور اعزام بیماران از مناطق

15-نظارت بر عملکرد  فنی و اقتصادی مناطق مختلف در حوزه درمان و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت

16-رسیدگی و کارشناسی و اعلام نظر در مورد گلایه ها و شکایات جمعیت تحت پوشش

17-همکاری با واحد دندانپزشکی سلامت خانواده

18-برنامه ریزی و نظارت و بازرسی مراکز تشخیصی (از قبیل آزمایشگاه و تصویر برداری)و سایر واحدهای پاراکلینیک موجود در سازمان

19-برنامه ریزی و کارشناسی سالیانه جهت ارائه خدمات به بازنشستگان محترم صنعت نفت و همکاری در تنظیم و عقد قراردادهای مربوطه

20-همکاری با سایر واحدها ی مرتبط جهت انعقاد قرارداد  بیمه مسوولیت مدنی کادر درمان سازمان بهداشت و درمان

21-پیگیری اخذ مجوزهای قانونی تاسیس و بهره برداری  مراکز  تشخیصی و درمانی سازمان

 

این واحد برای انجام مطلوب وظایف با بخشهای زیر  تعامل دارد:

در داخل سازمان:

سایر زیرمجموعه های مدیریت سلامت ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت مالی ، امور پیمانهای سازمان ، مدیریت برنامه ریزی ، تدوین مقررات ، روابط عمومی ، روسا و معاونین درمان مناطق سازمان و مسوولین درمان غیر مستقیم در مناطق

 

در خارج از سازمان:

امور صندوقهای بازنشستگی نفت ،تدوین مقررات شرکت ملی نفت ،امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

 

اهداف:

رسیدن به چشم انداز سند راهبردی سازمان یعنی :اولین و مطمئن ترین انتخاب خدمت گیرندگان و الگوی برتر نظام سلامت منطقه

افزایش کیفیت ارائه خدمات و ارتقاء شاخصهای سلامت

افزایش  سهولت دسترسی جمعیت تحت پوشش به خدمات تشخیصی و درمانی  تامین شده  توسط سازمان

برنامه ها:

بازنگری روشها و اصلاح فرآیندهای معیوب در حیطه وظایف واحد با هدف بهره مندی هر چه مطلوبتر جمعیت تحت پوشش از خدمات سازمان

ارائه پیشنهادات لازم در جهت اصلاح ساختار سازمانی امور درمان ، متناسب با فعالیتهای ارزش آفرین سازمان

اجرای اقدامات لازم جهت ارتقاء بهره وری در سازمان

بررسی مجدد طرح توسعه خدمات بهداشتی درمانی در دسترس و تدوین دستورالعمل اجرایی آن

تشکیل کارگروه بررسی و بازنگری و بروز رسانی مقررات فصل 10

تشکیل کارگروه بررسی و بازنگری مقررات بازپرداخت هزینه های درمان غیر مستقیم

تدوین و بازنگری مقررات مربوط به کارانه پزشکان و پیگیری تصویب آن

بررسی و بازنگری قراردادهای نیروهای پرکیس (پزشکان و پیراپزشکان)

ارتقاء و  بروز رسانی نرم افزار اسناد پزشکی (هزینه های درمان غیر مستقیم) و تاکید بر ثبت اطلاعات در مناطق سازمان

تعیین تکلیف و شفاف سازی  مقررات مربوط به فرزندان غیر تحت تکفل ذکور بالای 22 سال و فرزندان غیر تحت تکفل کارکنان اناث

برنامه ریزی و نظارت و کارشناسی در خصوص برونسپاری واحدهای تشخیصی درمانی در سطح مناطق

برنامه ریزی و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات در مراکز طرف قرارداد و تاکید بر شناسایی و تعیین هویت استفاده کنندگان از خدمات این مراکز