سال رونق تولید 
امروز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ۰۷:۴۶
پیام های شما به صورت مستقیم و بدون واسطه به صندوق الکترونیکی آقای دکتر مجید رزاقی مدیر سلامت سازمان بهداشت و درمان ارسال میگردد

ارتباط مستقیم با دکتر مجید رزاقی - مدیر سلامت