سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۵۹
 

کارشناسان امور درمان

دکتر فرخ افتخار کارشناس امور درمان

دکتر امیر هوشنگ دقایقی - کارشناس امور درمان (دندانپزشکی) - مسئول راهبردی خدمات سلامت محور

لعیا تسبیحی کارشناس امور درمان

شهرزاد اعزازی - کارشناس امور درمان

کارشناسان واحد سلامت خانواده

شیدا سجادی شیدا سجادی

کارشناس ارشد بهداشت خانواده

این یک متن تست است.
این یک متن تست است.
این یک متن تست است.