سال رونق تولید 
امروز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ۰۷:۴۷

مدیر سلامت : دکتر مجید رزاقی شماره مستقیم ۸۸۸۰۲۴۶۰ شماره بیمارستانی ۳۶۸۵۷ دورنگار 83307۴۵۶ شماره شرکتی ۲۵۴۵ لیلا جلیلیان مسئول دفتر مدیریت سلامت داخلی ۳۰۱ دکتر شهرام سرافرازیان سرپرست برنامه ریزی و نظارت بر ارزیابی خدمات تخصصی پزشکی داخلی 581 رئیس امور درمان : دکتر حمید رضا رضایوف شهرزاد اعزازی کارشناس امور درمان داخلی 305 لعیا تسبیحی کارشناس امور درمان داخلی 680 دکتر فرخ افتخار کارشناس امور درمان داخلی ۳۰۸ دکترامیرحسن حقیقت خواه کارشناس امور درمان داخلی ۴۴۰ فریبا نصیرمنش کارشناس امور درمان داخلی ۴۲۹ عبدالرسول حمیدی داخلی 570 دکتر منصور مؤذنی کارشناس امور درمان داخلی 160 دکتر امیر هوشنگ دقایقی کارشناس امور درمان ( دندانپزشکی ) داخلی ۱۴۳ محسن ضرابیان کارشناس امور درمان (آزمایشگاه) داخلی 160 رئیس واحد تله مدیسین : دکتر صادق مشتری دوست رئیس تجهیزات پزشکی : دکتر علیرضا قانعیان دکترفرانک نصیرمنش کارشناس تجهیزات پزشکی داخلی 530 مهندس رضا رضایی کارشناس تجهیزات پزشکی داخلی۳۰۳ رئیس سلامت خانواده : دکتر طاهره جعفری حسن رستمی مسئول دفتر سلامت خانواده ، سلامت کار و HSE و دارویی شماره مستقیم ۸۸۹۰۹۸۶۷ دورنگار ۸۸۹۰۹۸۶۷ داخلی 149 -320 الهام قنواتی کارشناس ارشد پرستار خانواده داخلی 470 شیدا سجادی کارشناس ارشد بهداشت خانواده داخلی 317 رئیس سلامت کار و HSE : دکتر پیمان فریدنیا مصطفی جوزدانی مهندس کارشناس ارشد بهداشت طب صنعتی داخلی 268 مریم همتی کارشناس ارشد پزشکی خانواده داخلی 229 محسن جعفری کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیر عامل داخلی 552 - 302 رئیس امور دارویی : دکتر حمیدرضا محمودی محمدعلی جعفری کارشناس امور دارویی داخلی 499-150