اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۱۰

 زهرا نوری

بیمارستان فوق تخصصی مرکزی  تهران

 

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد تهران و شروع بکار در صنعت نفت در سال 1377 – از سال  77 تا 88 در بخش های بالینی –جراحی قلب ،CCU  و اورژانس  از 88 تا 93 سوپروایزر بالینی از 93 تا 95  معاون دفتر پرستاری و از 95 تا کنون رئیس امور پرستاری و مامائی بیمارستان مرکزی صنعت نفت تهران