اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۵:۲۹

از اینکه همکاران خدوم و ساعی در مدیریت سلامت در ستاد سازمان و مراکز ۱۴ گانه خود را مکلف میدانند که به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر و تکریم ارباب رجوع  بستر های لازم را برای شنیدن نظرات ، انتقادات و پیشنهادات مخاطبان و مراجعین عزیز فراهم آورند صمیمانه تشکر وقدر دانی میکنم .

الگو

متن داخل پنل