اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۰۹

بیمارستان ها و پلی کلینیک های تخصصی سازمان در یک نگاه

بعثت ماهشهر بیمارستان بعثت صنایع پتروشیمی
ماهشهر
امیدیه بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه
آغاجاری

 

گچساران بیمارستان بعثت شهدای نفت
گچساران
مسجد سلیمان بیمارستان امام خمینی (ره)
مسجد سلیمان
بوشهر بیمارستان شهدای خلیج فارس
خارک