اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۷
دارو2

تاریخچه 

با توجه به ارتباط نزدیک فرآیند درمان با تجهیزات پزشکی و دارو، این حوزه از روز اول ایجاد مراکز درمانی صنعت نفت همراه و همگام با آن ها وجود و رشد نموده است که قبلاً در چارت سازمانی به صورت واحد تدارکات بوده است اما در حال حاضر با توجه به تخصصی شدن فرآیندهای این حوزه، واحدهای امور دارویی و تجهیزات پزشکی به صورت تخصصی و با همکاری داروسازان و مهندسان پزشکی در بهداشت و درمان صنعت نفت وجود دارد.

زیر مجموعه ها:  

1_ واحد تجهیزات پزشکی

2_ واحد دارویی

واحدهای درون و برون سازمانی که با آن ها تعامل وجود دارد.


درون سازمانی:

1_ کلیه واحدهای مدیریت سلامت

2_ واحد بودجه

3_ واحد انفورماتیک

4_ واحد حسابرسی سازمان

5_ واحد امور پیمانها و قراردادها

برون سازمانی:

1_ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2_ اداره کل تجهیزات پزشکی

3_ شرکت های پخش دارویی

اهداف

1_ ایجاد فارماکوپه تجهیزات پزشکی مصرفی شامل لیست اقلام و شرکت های مورد تأیید

2_ نظارت بر بهینه سازی مصرف دارو و تجهیزات پزشکی یک بار مصرف

3_ بهینه سازی تهیه و توزیع دارو و ملزومات پزشکی مصرفی در راستای اهداف استراتژیک سازمان

4_ به روزرسانی دستورالعمل های مورد نیاز در خصوص دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در راستای اهداف استراتژیک

برنامه ها و وظایف


1_
نظارت بر تجهیز مراکز در حال راه اندازی سازمان و بررسی تجهیزات پزشکی مورد نیاز مناطق
2_  برونسپاری خرید تجهیزات پزشکی مصرفی
3_ نظارت بر عملکرد امور دارویی مناطق
4_ تدوین و بازنگری دستورالعمل های مورد نیاز دارویی و
ملزومات مصرفی پزشکی
5_ راه اندازی سامانه خرید وزارت نفت در سازمان
6_ ایجاد داشبوردهای مدیریتی در خصوص دارو و ملزومات مصرفی

7_ نظارت بر برونسپاری داروخانه ها و یا عقد قرارداد با داروخانه های خارج از مراکز بهداشت در درمان صنعت نفت

8_ نظارت بر قیمت گذاری دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در درمان مستقیم و غیر مستقیم

9_ تهیه و به روز نگهداری شناسنامه امور دارویی و تجهیزات پزشکی مناطق

10_ نظارت بر نرم افزارهای موجود ثبت دارو و ملزومات مصرفی پزشکی

11_ پیگیری اتصال نرم افزارها با واحد انفورماتیک

12_ سایر وظایف طبق لیست شرح وظایف مصوب سمت های مربوط به هر بخش